Τοπική Εφορεία Αμπελοκήπων
26ο Σύστημα Προσκόπων Αμπελοκήπων
1ο Σύστημα Προσκόπων Αμπελοκήπων
18ο Σύστημα Προσκόπων Αμπελοκήπων